top of page

İrsaliye Baskısı Fiyatları

Belli başlı bazı unsurları bağlı olarak irsaliye baskısı fiyatları değişkenlik gösterir. Bunlar içerisinde faturanın ebadı, nüsha sayısı, baskı rengi ile beraber miktarı yer almaktadır. Böylece gerekli bildirimler alındıktan sonra çok uygun fiyatlar üzerinden kaliteli baskı ile beraber fatura hazırlanır. Her firmaya uygun şekilde özel grafik tasarım ile beraber, yüksek teknolojiye sahip makineler ile sevk irsaliyesi basım gerçekleştirilir. Güvenli şekilde her açıdan en iyi irsaliye fatura baskı için hemen iletişim kurabilirsiniz.

Fatura, irsaliye baskıları anlaşmalı matbaalarda yapılan baskılardır. Sektörde binlerce matbaanın baskı hizmeti sunması dolayısıyla hizmet kalitesini ve çeşitliliğini de bir bir ayırmaktadır. Hizmet çeşitliliğini öne süren anlaşmalı matbaa oluşu, o matbaanın prestijini göstermektedir. Maliyeden resmi evrakların basımı için onay alınması ile her türlü resmi evrak baskısı yapılır. Maliyenin resmi evraklara izin vermesi ile anlaşmalı matbaa olarak her türlü özel fatura basımı yapılmaktadır. Maliyeden onay alınması halinde yeterlilik belgesi matbaaya verilir. Bu sayede firmaların fatura ve irsaliye baskısı için baskılar gerçekleştirilir. 

Sevk İrsaliye Baskı

Alım satım için yasal zemin üzerinde büyük öneme sahip sevk irsaliye baskı, gerekli tüm unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Firmaya özel olarak hazırlanırken eksiksiz şekilde ve yüksek çözünürlük üzerinden kaliteli baskı ile ele alınması gerekir. Böylece irsaliyeli fatura basım güvenli şekilde satım ile beraber ilgili kişiye sunulabilir. Tabii sürekli olarak bu fatura gerekli olduğundan dolayı mutlaka sevk irsaliyesi baskısı fiyatları üzerinden hizmet sağlayan firma bünyesinde destek alınması gerekmektedir.

Sevk İrsaliye Basım

Yasal olarak firmalara özel hazırlanan irsaliye basım, bu amaçla kullanıldığı için hatasız ve eksiksiz şekilde ele alınmalıdır. Özel tasarım ile beraber kaliteli malzeme yapısıyla irsaliye baskı hazırlanmalı ve sunulmalıdır. Aynı zamanda fiyatlandırma için gerekli bilgiler detaylı şekilde hazırlanmalı ve irsaliye üzerinde yer almalıdır. Ayrıca sipariş halinde irsaliyeli fatura basım gerekli evraklar ulaştırılmak suretiyle buna uygun şekilde üretim sağlanmalıdır. Böylece yasalara uygun şekilde özel baskı kalitesi ile ele alınmış olan irsaliye çeşitleri, firmanın anlayışına göre güvenli kullanım imkanı tanır.


Ayrıca firmanızın ihtiyaçlarına göre katalog baskı için bize ulaşabilirsiniz.

Sevk İrsaliye Baskısı

Sevk İrsaliye baskıları anlaşmalı matbaalarda yapılan baskılardır. Sektörde binlerce matbaanın baskı hizmeti sunması dolayısıyla hizmet kalitesini ve çeşitliliğini de bir bir ayırmaktadır. Hizmet çeşitliliğini öne süren anlaşmalı matbaa oluşu, o matbaanın prestijini göstermektedir.

İrsaliye Nedir?

İrsaliye genel olarak satıcı tarafından hazırlanan ve herhangi bir malın satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından elde edilen bedelin tutarını gösteren belgedir. İrsaliye mal veya ürünlerin satış işlemlerinin tamamlanmasından sonra hazırlanır ve verilir. Bu belge fatura şeklinde düzenlenmiş ve bazı bilgilerin bulundurulması zorunlu olmaktadır. Bu bilgilerin eksik yer alması durumunda irsaliyeler geçersiz sayılmaktadır. Bu nedenle faturaların geçersiz olmaması için irsaliyede yer alması gereken belgelerin eksiksiz yazılması çok önemlidir. 

Sevk İrsaliyesi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Firmaların kendilerine ait depoları veya şubeleri arasında ürün sevkiyatları durumu söz konusu ise sevk irsaliyesi düzenlemek zorunludur. Firmaların ana deposundan başka il veya ilçeye sevk edilmesi gibi durumlarda firmalar sevk irsaliyeleri kullanmaktadır. Bu sevk irsaliyelerinin sevk araçlarında bulunması da zorunlu olmaktadır. 

Bir firmanın ticari ürünlerini satmak üzere toptancıya, perakendeciye araçları ile göndermektedir. Bu tarz firmalarda gönderilen bu ürünler için malı gönderen kişi tarafından sevk irsaliyesi oluşturulması da zorunlu kılınmıştır.

 

İrsaliye Basımı

Satış veya alım ve satım işlemlerinde kullanılan irsaliye baskıları matbaanın elinden geçmektedir. Sevk irsaliyeleri ve faturalar genellikle satıcılar tarafından birlikte hazırlanır ve evrakların üzerinde fatura bilgiler ve sevk yapılırken kullanılan bilgiler gibi pek çok bilgi yer almaktadır. Matbaa sektöründe hizmet veren irsaliye fatura basım çok sık kullanılmasından dolayı sürekli yenilenmektedir. Bu nedenle irsaliye basımı hizmetlerinin de zamanında yetişiyor olması da oldukça önemlidir.

Gönderi listesi olarak bilinen irsaliyeler adına pek çok farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Listelerin anlık istenmesi kişinin elinin altında yer alabilir. Bu nedenle irsaliyelerin üretilmesine önem verilmesi gerekir. Aniden oluşturulan irsaliye listeleri arasında herhangi bir problem yaşamadan devam edebilmek müşterilerinde mağdur olmasını önleyecektir. Bu nedenle irsaliyelerin basımları büyük önem taşımaktadır.

İrsaliye Fatura Basımı Nasıl Yapılır?

Firmalara özel olarak fatura irsaliye basım kanun ile belirtilen şekil ve usullere göre üretilmektedir. Grafik tasarımcıları tarafından hazırlanan bu baskılar firma bilgilerini taşıyan kurumsal kimliği yansıtan belgelerdir. Tasarımların firmalar tarafından onaylanmasından sonra irsaliye faturaların basımları gerçekleşir. En az 1 veya 2 kopya olacak şekilde matbaalarda üretilen bu belgeler firmaların adreslerine teslim edilir. Firmaların istek ve ihtiyaçları halinde kopya sayısı da arttırılabilir. Bu belgeler kendinden kopmalı, zımbalı cilt veya bilgisayardan yazdırmak için sürekli form şeklinde üretilmektedir. 

İrsaliye ve Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

İrsaliye ve fatura sıklıkla karıştırılan terimlerdir. Fatura olmayan sevk irsaliyeleri satıcı tarafından hazırlanmaktadır. Açıklayıcı bir belge niteliğindedir. Fakat fatura ve sevk irsaliyesi arasında pek çok farklılıklar bulunmaktadır. Sevk irsaliyesi fatura yerine kullanılmaz. Sevk irsaliyesi mal satışı sonrasında malın adrese teslim edilmesi ile düzenlenen belgedir. Mal veya ürünün depodan çıkarılmasından sonra gidileceği yere teslim edildikten sonra satıcı tarafından irsaliye imzalanır. Alıcı tarafından ise malın teslim alındığına dair imza alınır. Belgenin imzalanmaması ise malın teslim edilmediğini belirtmektedir. 

Genel olarak fatura ve sevk irsaliyesi satıcı firmalar tarafından düzenlenmektedir. Ayrı olarak düzenlenen bu belgeler bazı durumlarda beraber de düzenlenebilir. Fatura ile birlikte sevk irsaliyesinin de beraber düzenlenmesi durumunda sevk irsaliyesi fatura oluşmaktadır. Bu nedenle fatura irsaliye basım işlemleri de firmalar için büyük önem taşımaktadır. 
 

İrsaliyeli Fatura Baskı Fiyatları

Basımı yapılan irsaliyeli fatura basım işlemleri için net fiyatların verilmesi için bazı bilgilerin belirtilmesi gerekmektedir. Özellikle fatura irsaliye baskıları için adet, kağıt türü, cinsi, renk sayısı gibi özelliklerin bilinmesi fiyatları belirlemektedir. Bu sebeple irsaliyeli fatura basım fiyatları işlere özel teklifler ile belirlenir. Firmaların istedikleri fatura irsaliye baskıları tasarımlara göre fiyat teklifleri oluşturularak belirlenir. 

A4 ve A5 İrsaliye Baskıları

Mal ve ürün satışı yapan firmaların kullandıkları irsaliyeler A4 ve a5 irsaliye baskı şeklinde üretilmektedir. Ayrıca a5 ile üretilen irsaliyeler arasında a5 dört renk irsaliye basımı da bulunmaktadır. A5 ve A4 ebat irsaliye baskısı renk çeşitlerine göre de farklılık göstermektedir. Çeşitlerine göre baskı ebatları şunlardır:

- A5 irsaliye baskı tek ve iki renk
- A5 dört renk irsaliye basımı
- A5 üç renk irsaliye basımı
- A4 ebat irsaliye baskısı tek ve iki renk
- A4 ebat irsaliye 3 ve 4 renk baskısı

İrsaliye Baskı Fiyatları

İrsaliye basımlarında irsaliye baskı fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. İrsaliye basımı fiyatları bazı özelliklere göre değişmektedir. Firmalar için üretilen bu belgeler firmaların seçtikleri bazı özelliklere göre irsaliye basım fiyatları belirlenmektedir. İrsaliye baskı fiyatları şu özelliklere göre belirlenmektedir;

- İrsaliyenin adedi
- İrsaliyenin kağıt türü
- İrsaliyenin cilt şekli
- İrsaliyenin renk sayısı

Belirtilen bu hususlar irsaliye basım fiyatları belirlemede oldukça önemli etkenlerdir. Bu nedenle irsaliyelerin baskıları ve fiyatları işlere özel teklifler ile belirlenir. İstediğiniz özelliklere ve irsaliyelerin tasarımlarına göre sizlere özel fiyat teklifleri oluşturulmaktadır. 

İrsaliye basımı ve  irsaliye basımı fiyatları matbaa bünyesinde en uygun olacak şekilde belirlenmektedir. Başta irsaliye olmak üzere her türlü baskı işlemlerinde basılacak olan ürünün ebadı irsaliye basım fiyat belirlemede doğrudan etkilidir. Bunlar dışında baskı sayısı da irsaliye basım fiyat üzerinde etkili olan diğer bir husustur. Genel olarak fiyatlar parça başına belirlenmekte olup baskı sayısının artması ile birlikte fiyatlar da artmaya başlamaktadır. 

Sevk İrsaliyesi Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Sevk irsaliyesi resmi bir evraktır. Düzenlenmesi zorunlu olduğu durumlar da olan sevk irsaliyelerinde resmi belge olduğu için bazı bilgilerin bulunması gerekir. Belgelerin üst kısmında belgenin sevk irsaliyesi olduğunu belirtecek türde ibarenin bulunması şarttır. Bunun dışında belge üzerinde Maliye Bakanlığına ait bir kaşenin ve notere ait mührün bulunması gerekir. Mühür veya kaşe bulunmayan irsaliyeler yok hükmündedir. 

Sevk irsaliyesinde malın ne olduğu, cinse ve malın ne miktarda olduğu bilgilerinin de yer alması gerekir. Bu bilgiler özellikle mal ve ürün sahibi için büyük önem taşımaktadır. Malda eksilen bir pay problem yaratabilir veya gönderilen fazla mal problem yaratabilir. Bu nedenle irsaliye üzerinde tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi çok önemlidir. 

İrsaliye Bastırmadan Önce İstenilen Belgeler Nelerdir?

Yasal olarak firmalara hazırlanan irsaliyelerin baskıları bu ama ile kullanıldığı için hatasız ve eksiksiz bir şekilde ele alınmalıdır. Özel tasarımlar ile birlikte kaliteli malzemesi ile baskılar hazırlanmalı ve sunulmalıdır. Bunlar dışında firmalara fiyatlandırma hakkında detaylı bilgiler de mutlaka sunulmalıdır. 

Sipariş esnasında basım için gerekli evrakların ulaştırılması ile uygun bir üretim süreci başlamaktadır. Bu sayede yasalara uygun bir şekilde özel baskı kalitesi ile ele alınan irsaliye çeşitleri güvenli kullanım imkanı da sunmaktadır. İrsaliye basımı için istenilen belgeler ise şunlardır:

- Vergi levhası
- Yoklama fişi
- Limited veya Anonim firmaları için imza sirküleri
- Şahıs firmalarında kimlik fotokopisi
- Son aya ait KDV tahakkuk fişi gerekmektedir. 

bottom of page